Menu:

Verksamhet

Vy från Tjurviksberget i Byviken

Tjernkraft AB driver och arbetar kontinuerligt med att hitta möjligheter till miljövänlig elproduktion med ekonomisk bärkraft. För närvarande koncentrerar vi oss på att lokalisera småskalig vattenkraft med renoveringsbehov och optimeringspotential samt lämpliga platser för landbaserad vindkraft. Är du i besittning av ett vattenkraftverk som du vill avyttra eller har mark som kan vara lämplig för vindkraftsetablering? Behöver du en kompetent partner för ett vatten- eller vindkraftprojek? Tveka inte att ta kontakt med oss! Tack vare vår kompetens och småskalighet är vi dynamiska och kostnadseffektiva. Vår målsättning är alltid att uppnå miljövänlig och driftssäker elproduktion med god lönsamhet.