Menu:

Våra kraftverk

Tjernkraft AB äger för närvarande direkt eller via dotterbolag följande kraftverk. Example content image - aligned to the right

Forsbäckens kraftstation

Kraftstationen är belägen i Jouksjaurbäcken strax utanför Tärnaby.
Effekt: 3*230 kW
Turbintyp: Semikaplan
Fallhöjd: 26m
Årsproduktion: 3 GWh