Menu:

Framtidens energi!

Tjernkraft AB är ett familjeföretag med målsättningen att producera miljövänlig el med modern teknik. Företaget har rötterna i byggföretaget Byggnads AB O. Tjärnberg (numera en del av Backmans Fastighets & Företagsutveckling AB), datakommunikationsföretaget Micro Systemation och forskning vid Kgl. Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH). Vår bakgrund ger oss goda förutsättningar för att arbeta med alla delar av kraftproduktion från byggnader och vattenvägar till avancerad kraftproduktion och styrning. I dagsläget ligger fokus på förvärv och modernisering av gamla och nedlagda mindre vattenkraftverk samt utbyggnad av landbaserad vindkraft. Example content image - aligned to the right

Bakgrund

Det moderna samhällets beroende av elektricitet är mycket stort och fortsätter att öka vartefter andra energikällor ersätts med el. Globalt ökar behovet av energi mycket snabbt på grund av den snabba utvecklingen i länder med stora befolkningar såsom Kina och Indien. De stora utsläppen av koldioxid som följer i spåren av förbrukning av fosila bränslen orsakar förändringar i det globala klimatet. Tjernkraft AB ser det därför som ett viktigt mål att så snabbt som möjligt öka produktionen av förnyelsebar energi. Även om Sveriges utsläpp är försumbara i ett globalt perspektiv så kan vi bidra till teknikutvecklingen såväl som att minska Europas beroende av fosilbränslen.